– strona poświęcona nauce programowania

Lekcja 1. 

Na zrzutach ekranu:

 • przykłady wykorzystania instrukcji print – ogólnie służy ona do wyświetlania tekstu
 • instrukcja len – określa nam ilość znaków w łańcuchu tekstowym; w zdaniu „Ala ma kota” mamy 11 znaków (9 liter i 2 spacje)
 • potęgowanie w Pythonie wykonujemy poprzez znak ** np. 2 ** 100 oznacza „dwa do potęgi setnej”
 • rodzaje błędów w Pythonie:
  • NameError – to głównie błąd związany z nieprawidłową instrukcją np. prink zamiast print
  • SyntaxError – to błąd składni – np. brak cudzysłowu, przecinka, nawiasu itp.

Lekcja 2. Instrukcja przypisania, typy zmiennych

Na zrzutach ekranu:

 • przykłady użycia jako instrukcji przypisania;
  • zapis x = 5 oznacza, że zmiennej x przypisujemy wartość 5;
  • zapis x = „Ala” oznacza, że zmiennej x przypisujemy słowo Ala
  • zmienne to nie tylko pojedyncze litery ale i słowa, czy ciągi znaków np. zapis ocena = 5 oznacza, że zmiennej o nazwie ocena przypisujemy wartość 5;
 • przykłady działań na zmiennych; sens ma print (a + b) zarówno wtedy gdy a i b mają przypisane liczby jak i słowa

Uwaga: zapis x = Ala nie ma sensu!!! może być x = 5 lub x = „Ala”

następna strona (strona 2).

Licznik odwiedzin
95202
Dzisiaj : 6
Wczoraj : 32
W miesiącu : 772
W roku : 10647
——–